logo

Wendy Frehé Mentorschap

"Ik kan altijd bellen, ik kan altijd vragen stellen."

Deze maand introduceren wij onze klant Wendy Frehé. Als eigenaresse van Wendy Frehé Mentorschap helpt zij haar cliënten als professioneel mentor. Je wordt als professioneel mentor altijd via de rechtbank benoemd. “Bewindvoering is als mensen niet volledig of gedeeltelijk over geld en goederen kunnen beschikken. Alles wat daarbuiten valt, valt onder mentorschap. Denk bijvoorbeeld aan het inhoudelijke gedeelte van zorg, wonen, etc. Ik ben daarin de wettelijk vertegenwoordiger van mijn cliënten.” Wendy Frehé Mentorschap bedient een zeer diverse groep cliënten; mensen die dementerend zijn, mensen met een verstandelijke beperking, en een grote groep mensen die gebonden is aan GGZ of de verslavingszorg. “Ook zijn er cliënten die thuis wonen en thuiszorg krijgen waar ik toezicht op houd. Ik ga bijvoorbeeld niet zelf mee shoppen of kleding kopen. Ik kijk met name of de kwaliteit van de zorg goed is, of de kwaliteit van het verblijf in orde is en of vragen van mijn cliënten serieus genomen worden.”

“Ik onderscheid me in de markt door de persoon die ik ben. Als mentor heb je zowel met de cliënten van doen, als ook met artsen, specialisten, zorginstanties, etc. Ik ben thuis in regel- en wetgevingszaken en behandel iedereen met evenveel zorg en persoonlijke aandacht. Dit persoonlijke contact is gebaseerd op oprechtheid/waarachtigheid. Mijn cliënten hebben daar een heel volwaardige positie in. Ons contact is laagdrempelig. Ik ben makkelijk bereikbaar en laat de wensen van de cliënten zoveel mogelijk naar voren komen.” Wendy Frehé zoekt met de cliënt en behandelaren gezamenlijk naar wat mogelijk is en wat wenselijk is. Dat blijft vaak een zoektocht naar balans. “Dan zie ik vooral de mogelijkheden door het ‘out of the box’ denken”.

ICT speelt bij Frehé Mentorschap best een grote rol. Er zijn allerlei voorwaarden waar je als professioneel mentor aan moet voldoen, waaronder een goed rapportagesysteem. De dossiers moeten volledig zijn en je moet allerlei papieren in orde hebben. “ICT is van een heel groot belang daarbij om het overzichtelijk te houden. Ik heb ook te maken met wettelijke eisen omtrent persoonsgegevens. Documentatie moet worden opgeslagen in Nederland, omdat de informatie onder de Nederlandse wetgeving valt. Degene die de ICT levert, moet aan alle eisen voldoen van de Privacy wetgeving en de Wet Verwerking Persoonsgegevens. Ook is van belang dat je aan kan tonen dat je een back-upsysteem hebt dat veilig is. Het systeem dat ik bij Qwezz afneem synchroniseert automatisch.”

“Zelf ben ik helemaal niet thuis in ICT. Het fijne van Qwezz is dat hier op een heel respectvolle manier mee wordt omgegaan. Ik kan altijd bellen, ik kan altijd vragen stellen. Ik ben dus hartstikke tevreden. Als ik een computerstoring krijg, kan ik al mijn gegevens terug laten halen, mocht het misgaan. Ik hoef er zelf niet meer aan te denken op tijd een back-up te maken. Mijn administratie werk ik grotendeels thuis af, maar mijn dienstverlening vindt altijd plaats op locatie. Qwezz denkt met me mee, door zaken aan te bieden waarvan ik zelf niet weet dat ze bestaan of voor mijn bedrijf van pas kunnen komen. Zoals een app. Als ik in een overleg zit en ik snel iets op wil zoeken, kan ik gemakkelijk dossiers raadplegen met een super handig appje op mijn telefoon waarmee ik dossiers kan inzien. Ik besteed bepaalde zaken graag uit aan partijen die er wel verstand van hebben. Als ondernemer in een eenmanszaak houd ik graag ruimte over om me volledig te kunnen richten op waar ik zelf het beste in ben, en dat is luisteren naar anderen, voor mensen opkomen en mensen verbinden!”

Terug naar overzicht